Štedrá večera 2015

     Tak sme sa dočkali. Prečítaním udalostí o narodení Pána Ježiša zo Svätého písma, poďakovaním za to, že nás Pán zachoval pri živote a modlitbou za našich blízkych zosnulých a osobitne za tých, ktorých si v tomto roku, Pán života i smrti, povolal k sebe, sme začali sláviť štedrú včeru.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 28. 12. 2015 | 10.30 | Prečítané: 281

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW