Odpustová slávnosť 2015

     V utorok, 15.09.2015, sme v našom Dome Charitas slávili odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie - našej patrónky, za účasti všetkých našich starkých a zamestnancov. Svätú omšu celebroval náš duchovný správca, HeDr. Peter Olexák. "Panna Mária bola nie len plná milostí, ale aj plná bolestí" - pripomenul duchovný otec. Preto musíme, ako Panna Mária, keď povedala anjelovi: " ... nech sa mi stane podľa tvojho slova" aj my prijímať od nebeského Otca aj radosti, ale i bolesti, keďže sme mu tiež povedali svoje áno.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 16. 9. 2015 | 14.23 | Prečítané: 282

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW