Púť charít

Už sa stalo tradíciou, že sa každoročne stretávajú zamestnanci, klienti, dobrovoľníci i priaznivci a podporovatelia charity na celoslovenskej púti. V októbri 2013 sme sa stretli v Levoči.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 24. 1. 2014 | 12.25 | Prečítané: 608

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW