Kvetná nedeľa 2013

Slávenie kvetnej nedele s duchovným otcom Spišskej katolíckej charity ThLic. Vladislavom Sanigom.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 27. 3. 2013 | 8.34 | Prečítané: 879

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW