Odpustová slávnosť

Odpustová slávnosť
    
     Z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, sa v Dome Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej, konala odpustová slávnosť. Svätú omšu celebroval duchovný správca charity, Th.Lic. Vladislav Saniga. Okrem klientov a zamestnancov, boli prítomní aj zástupcovia samosprávy, dodavateľských firiem a generálny sekretár Spišskej katolíckej charity, Mgr. Jozef Matloch s manželkou. Duchovný otec pripomenul sedem bolestí Panny Márie, ktoré musela pretrpieť a vysvetlil význam a zmysel utrpenia v živote človeka.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 20. 9. 2012 | 8.57 | Prečítané: 753

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW