NAŠE SLUŽBY

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie poskytuje svoje služby v zmysle Zák. č. 448/2008 a nasl., a to:

1. v Domove sociálnych služieb (DSS),

pre občanov od 18 rokov do dôchodkového veku (stupeň odkázanosti V. a VI.) - žiadosti sa  adresujú na Žilinský samosprávny kraj:

Úrad ŽSK

Odbor sociálnych vecí

Komenského 48

011 09 Žilina

 

2. v Zariadení pre seniorov (ZpS),

pre občanov v dôchodkovom veku, formou celoročného pobytu (stupeň odkázanosti IV., V. a VI.) - žiadateľ adresuje žiadosť na svoju obec, ktorá požiada o jeho umiestnenie v našom zariadení.

 

3. v Dennom stacionári (DS),

pre občanov so stupňom odkázanosti: III.,IV.,V. a VI. - žiadateľ adresuje žiadosť na svoju obec, ktorá požiada o jeho umiestnenie v našom zariadení.

Dom Charitas poskytuje stravovanie aj dôchodcom, zdravotne postihnutým občanom obce a iným. Celková kapacita zariadenia je pre 32 prijímateľov sociálnej služby (10 pre DSS a 22 pre ZpS), ktorí sú ubytovaní v jedno a dvojlôžkových izbách s vlastnými kúpeľňami. V dennom stacionári máme schválenú kapacitu pre  5 prijímateľov sociálnej služby. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v spolupráci s obvodným lekárom a s inými odborníkmi. Duchovnú starostlivosť poskytuje ThLic. Štefan Torbík, PhD.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 22. 7. 2009 | 14.46 | Prečítané: 3986

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW