NAŠE SLUŽBY

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie poskytuje svoje služby v zmysle Zák. č. 448/2008 a nasl., a to:
1. v Domove sociálnych služieb (pre občanov od 18 rokov do dôchodkového veku formou týždenného pobytu, stupeň 
    odkázanosti: V a VI - žiadosti sa  adresujú na Žilinský samosprávny kraj)
2. v Zariadení pre seniorov (pre občanov v dôchodkovom veku, formou celoročného pobytu, stupeň odkázanosti: IV, V, VI -  
    žiadosti sa adresujú na obce a mestá )
3. v Dennom stacionári (stupeň odkázanosti: II,III,IV,V a VI - žiadosti sa adresujú na obce a mestá )

Dom Charitas poskytuje stravovanie aj dôchodcom, zdravotne postihnutým občanom obce a iným. Celková kapacita zariadenia je 32 prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú ubytovaní v jedno a dvojlôžkových izbách s vlastnými kúpeľňami. Pre denný stacionár máme schválenú kapacitu 5 prijímateľov sociálnej služby. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v spolupráci s obvodným lekárom a s inými odborníkmi. Duchovnú starostlivosť poskytuje HEDr. Peter Olexák PhD.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 22. 7. 2009 | 14.46 | Prečítané: 3674

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW