NA STIAHNUTIE

1. Žiadosť pre umiestnenie do DSS a do ŠZ v Dome Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej je potrebné adresovať na úrad ŽSK (žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).


http://www.zask.sk/files/odbory/soc_veci/2014/jun/ziadosti/nova-ziadost_o_posudenie_odkazanosti-socialnu-sluzbu-oprava.pdf

http://www.zask.sk/files/odbory/soc_veci/2015/ziadosti-dokumenty/ziadost-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby.doc

Adresa úradu ŽSK:

Úrad ŽSK

Odbor sociálnych vecí

Komenského 48

011 09 Žilina

 

2. Žiadosť o umiestnenie do ZpS alebo do DS  v Dome Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej adresuje žiadateľ na svoju obec, ktorá požiada o jeho umiestnenie v našom zariadení.

 

 

 

 

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 22. 7. 2009 | 16.07 | Prečítané: 2272

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW