NA STIAHNUTIE

žiadosti zasielať na adresu:

Žilinský samosprávny kraj
odbor sociálnych vecí
Ul. Komenského 48
011 09 Žilina


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu + lekársky posudok
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 22. 7. 2009 | 16.07 | Prečítané: 1948

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW