POSLANIE

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ (Mat. 22, 37 – 40)

Poslaním Katolíckej cirkvi je privádzať ľudí k Bohu a napomáhať veriacim k zachovávaniu tohto Božieho nariadenia. Nezameriava sa len na oblasť duchovnú, ale aj na sociálnu, ktorú vykonáva prostredníctvom charity. Túto svoju činnosť vykonáva bez rozdielu náboženstva, alebo filozofickej orientácie, pre tých, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Zák. č. 448/2008, prednostne pre klientov zo Žilinského samosprávneho kraja.

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie sa snaží toto poslanie napĺňať.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 22. 7. 2009 | 14.45 | Prečítané: 2275

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW