PATROCÍNIUM

Ilustračný obrázok
Staroba so sebou prináša aj chorobu, bolesť, utrpenie, samotu, opustenosť ...
Matka Božia, Mária, bola plná bolestí. Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť.
- Prvou bolesťou bolo proroctvo Simeona, ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša
predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho syna a to, že „jej vlastnú dušu prenikne meč bolesti.“
- Druhou bolesťou bolo, keď musela s Dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom,
ktorý dal zo strachu pred novým kráľom vyvraždiť v Betleheme a v okolí všetkých
chlapcov do dvoch rokov.
- Treťou bolesťou bola pre Pannu Máriu strata 12 – ročného Ježiša v jeruzalemskom
chráme počas veľkonočných sviatkov.
- Štvrtou bolesťou bolo stretnutie sa so svojim synom na krížovej ceste.
- Piatu bolesť prežívala, keď stála po krížom.
- Šiestou bola bolesť, keď držala v náručí mŕtve telo svojho syna.
- Siedmou bolesťou bolo pochovanie jej syna.

Pápež Benedikt XIII v roku 1727 ustanovil, aby sa sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávil v celej Cirkvi. V roku 1966 pápež Pavol VI vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Tento sviatok sa slávi v celej Cirkvi 15. septembra.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 22. 7. 2009 | 14.42 | Prečítané: 2816

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW